Chmelařský institut s.r.o.
HOP RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
Kadaňská 2525,  438 46  Žatec, Czech Republic
Tel.: 415 732 111, E-mail: jiri.koren@telecom.cz
Fax: 415 732 150, Web: www.chizatec.cz

 

 
 

 Odborné stanovisko k poškození chmele krupobitím

                         Dne 17. 5. 2008 došlo na řadě chmelnic především na Žatecku výraznému poškození chmelnic krupobitím. V různých lokalitách byla intenzita poškození porostu rozdílná. Na většině chmelnic došlo u zavedených a také nezavedených porostů k urážení vrcholů rév od 30 do 100  %. V mnoha případech byly kroupami poškozeny i révy a révové listy.

                        S poškozením chmelových porostů krupobitím jsme se setkali v minulých letech již vícekrát, ale vždy v termínu koncem června, začátkem července, kdy byl chmelový porost ve výšce 4 metry a výše. S poškozením chmele kroupami na začátku vegetace jsme získali zkušenosti v roce 2006, kdy byly kroupami poškozeny chmelnice na Rakovnicku dne 20. 5.

                        Z výše uvedených důvodů Chmelařský institut v Žatci vypracoval na požádání chmelařských podniků, kde došlo k poškození chmelnic krupobitím odborné stanovisko, ve kterém jsou zahrnuty nutné následné pracovní operace při opravném dozavádění náhradních výhonů nebo rostoucích bočních pazochů za poškozené vegetační vrcholy. Součástí je i stanovisko na předpokládaný růst poškozených porostů a dosažený výnos.

 Chmelnice poškozené v rozsahu 20 – 80 %

                         Na těchto chmelnicích je nutné zavést za poškozený vegetační vrchol náhradní, vyrůstající z paždí listů ve vrchních patrech. Zbylé vyrůstající postranní pazochy ve spodních patrech zakrátíme.

 Nelze předpokládat, že na zavedených náhradních vegetačních vrcholech dojde v průběhu vegetace úplně k normálnímu růstu a vývoji, což se projeví na dosaženém výnosu. Předpokládaná dosažená sklizeň bude úměrně snížena v závislosti na procentu poškozených vegetačních vrcholů.

 Chmelnice poškozené v rozsahu více jak 80 %

                         Na chmelnicích s vyšším procentem poškození je nutné postupovat tak, aby byly na chmelovodič zavedeny buď nově rostoucí výhony vyrůstající ze spodních oček anebo provést dozavedení náhradních vrcholů rostoucích z paždí listů ve vrchní části poškozené révy. I v tomto případě je nutné zbývající postranní pazochy vyrůstající ve spodních patrech zakrátit (vylámat).

                         Růst nových výhonů i postranních pazochů je na poškozených révách značně zpomalen v důsledku stresu způsobeného poškozením zavedených rév krupobitím. Dá se předpokládat, že opravné zavádění bude moci být uskutečněno nejdříve koncem května a později. Tento termín je z hlediska dalšího růstu a vývoje chmelových porostů značně opožděn. V tomto termínu budou porosty na nepoškozených chmelnicích již ve výšce 4 m i výše. Fáze dlouživého růstu na chmelu trvá cca do první dekády července. V tomto období se dá předpokládat s výškou porostu na poškozených chmelnicích maximálně 5-6 metrů (v závislosti na průběhu počasí). V další fázi začne období tvorby postranních pazochů. Habitus keřů bude boudovitého tvaru s dlouhými postranními pazochy již od spodních pater. Dá se předpokládat vyšší nasazení květů již ve spodních patrech. V důsledku zkrácené vegetační doby budou chmelové hlávky menšího vzrůstu, menší hmotnosti, což se projeví na dosahovaném výnosu.

                         Pracovní operace v průběhu vegetace provádíme obvyklým způsobem. Pro podporu růstu a tvorby zelené hmoty bude nutné opakovaně aplikovat listovou výživu v kombinaci se stimulátorem růstu Synergin.

                         Vícenáklady na poškozených chmelnicích vzniknou opakovaným zaváděním nových výhonů anebo zavedením náhradních vegetačních vrcholů z postranních pazochů. Další vícenáklady vzniknou vícekrát opakovanou aplikací fungicidů a listového hnojiva popř. růstových stimulátorů.

                         Vzhledem k uvedeným okolnostem doporučujeme poskytnout pěstitelům na takto poškozených chmelnicích pojistné plnění dohodnuté ve smlouvě v co nejkratší době, v plné smluvené pojistné částce, ze které by byly nutné vícenáklady hrazeny.

                                                                                       Ing. Jiří Kořen, PhD.
jednatel

 Zpracoval: Ing. Jiří Kopecký, CSc.

 

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: