Knihy, ročenky 2006


 

Chmelařská ročenka 2007. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2006. ISBN 80-86576-24-8.

NESVADBA, V. Genetické zdroje chmele v České republice. S. 51-53.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Hodnocení klimatických údajů v roce 2006 z hlediska růstu a vývoje chmelových porostů. S. 54-59.

BRYNDA, M. Obnova chmelových porostů v letech 1994-2005 a její vliv na výnosy chmele. S. 60-61.

SVOBODA, P. Hodnocení zdravotního stavu sadby chmele. S. 62-67.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2006. S. 186-197.

NESVADBA, V. Žatecká degustace – Dočesná 2006. S. 200-202.

CZECH HOPS 2006 / ČESKÝ CHMEL 2006. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2006. ISBN 80-7084-558-9. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/publikace-cesky-chmel/cesky-chmel-2006.html

NESVADBA, V. Use of Czech hop varieties in the brewing industry / Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví / Der Einsatz von tschechischen Hopfensorten im Brauereiwesen. S. 2-11.

Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červen 2006. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008. ISBN 80-7084-521-X. ISSN 1211-7692. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/situacni-a-vyhledove-zpravy

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: