Knihy, ročenky 2007


 

Atlas českých odrůd chmele/Czech hop varieties. Chmelařský institut,2007.ISBN 978-80-86836-15-7. 

Chmelařská ročenka 2008. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2007. ISBN 80-86576-27-2.

NESVADBA, V.; PATZAK, J. Šlechtění chmele na odolnost k padlí chmelovému. S. 60-63.

NESVADBA, V. Variabilita obsahu chmelových pryskyřic a silic u planých chmelů z oblasti severního Kavkazu. S. 64-69.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Vliv atmosférických srážek a teplot na výnos chmele. S. 70-76.

NESVADBA, V. Vliv skladování chmele na obsah alfa-hořkých kyselin u českých odrůd chmele. S. 77-84.

KROFTA, K. Dlouhodobý vývoj obsahu alfa-hořkých kyselin v Žateckém červeňáku. S. 85-97.

SVOBODA, P.; FALTUS, M. Kryokonzervace vrcholů chmele. S. 98-100.

NESVADBA, V. Degustace při Žatecké Dočesné. S. 216-217.

CZECH HOPS 2007 / ČESKÝ CHMEL 2007. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2007. ISBN 978-80-7084-652-0. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/publikace-cesky-chmel/cesky-chmel-2007.html

NESVADBA, V.; KROFTA, K. Czech hop varieties / České odrůdy chmele. S. 12-15.

KROFTA, K.; MYKIŠKA, A.; HAŠKOVÁ, D. Antioxidant characteristic of hops and hop products / Antioxidační vlastnosti chmele a chmelových výrobků. S. 16-21.

Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červen 2007. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2007. ISBN 978-80-7084-601-8. ISSN 1211-7692. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/situacni-a-vyhledove-zpravy

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: