Knihy, ročenky 2008


 

Chmelařská ročenka 2009. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. ISBN 80-86576-33-6.

KOŘEN, J.; PATZAK, J.; BRYNDA, M. Informace z oblasti šlechtění chmele. S. 54-60.

NESVADBA, V. Vývoj chmelových odrůd v České republice. S. 61-69.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. O stupnici „BBCH“ chmele. S. 70-81.

NESVADBA, V. Samčí rostliny chmele. S. 82-87.

NESVADBA, V. Nová odrůda chmele KAZBEK. S. 88.

NESVADBA, V. Nová odrůda chmele VITAL. S. 89.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2008. S. 190-209.

SVOBODA, P. Žatecká degustace 2008. S. 212-220.

CZECH HOPS 2008 / ČESKÝ CHMEL 2008. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008. ISBN 978-80-7084-652-0. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/publikace-cesky-chmel/cesky-chmel-2008.html

NESVADBA, V.; KROFTA, K. Czech hop varieties / České odrůdy chmele. S. 13-16.

MYKIŠKA, A.; KROFTA, K.; HAŠKOVÁ, D. Influence of hop variety on antioxidant activity and sensory stability of beer / Vliv odrůdy chmele na antioxidační aktivitu a senzorickou stabilitu piv. S. 17-21.

Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2008. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008.              ISBN 978-80-7084-696-4. ISSN 1211-7692. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/situacni-a-vyhledove-zpravy

ČEPIČKA, J.; KOŘEN, J.; KROFTA, K.; PRUGAR, J. Chmel. In PRUGAR, Jaroslav a kol. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. s. 276-285.               ISBN 978-80-86576-28-2.

            6.7       Chmel

6.7.1         Chemické složení

6.7.2         Chmelové odrůdy

6.7.3         Šlechtění chmele

6.7.4         Ochrana

6.7.5         Vlivy agroekologických faktorů

6.7.6         Kontrola kvality

6.7.7         Chmelové výrobky

6.7.8         Jiné využití chmele

6.7.9         Problémové látky chmele

Více na: http://www.beerresearch.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=103

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: