Knihy, ročenky 2009


 

Chmelařská ročenka 2010. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2009. ISBN 978-80-86576-36-7.

PATZAK, J. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2009. S. 59-62.

JEŽEK, J. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2009. S. 63-76.

JEŽEK, J. Vracíme se k pokusům s pěstováním chmele v nízkých konstrukcích (1991; 2008). S. 77-82.

NESVADBA, V. Sortiment českých odrůd chmele. S. 83-95.

KROFTA, K. Chemické složky chmele. S. 96-102.

KROFTA, K.; JEŽEK, J. Zasedání Vědecké komise IHGC v Leónu. S. 222-239.

KROFTA, K.; JEŽEK, J. Izrael – země kontrastů. S. 248-260.

JEŽEK, J. O chmelových královnách ve světě. S. 261-268.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2009. S. 270-288.

NESVADBA, V. Degustace piv při Žatecké dočesné 2009. S. 290-292.

KUDRNA, T.; ČERNOHORSKÁ, M. Seznam minipivovarů v roce 2009. S. 296-302.

CZECH HOPS 2009 / ČESKÝ CHMEL 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2009. ISBN 978-80-7084-853-1. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/publikace-cesky-chmel/cesky-chmel-2009.html

PATZAK, J. Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec / Chmelařský institut s. r. o., Žatec. S. 6-8.

KROFTA, K. Content of prenylated hop flavonoids in Czech and foreign beers / Obsah prenylovaných flavonoidů chmele v českých a zahraničních pivech. S. 9-14.

NESVADBA, V.; KROFTA, K. Czech hop varieties / České odrůdy chmele. S. 16-19.

JEŽEK, J. Utilization of irrigation systems in hop growing / Využití závlahových systémů při pěstování chmele. S. 20-21.

Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008. ISBN 978-80-7084-795-4. ISSN 1211-7692. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/situacni-a-vyhledove-zpravy

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: