Knihy, ročenky 2010


 

CZECH HOPS 2010 / ČESKÝ CHMEL 2010. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2010. ISBN 978-80-7084-933-0. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/cesky-chmel/

KROFTA, K.; NESVADBA, V.; PATZAK, J. VITAL – Czech hybrid variety of hops / VITAL – česká hybridní odrůda chmele. S. 7-13.

NESVADBA, V.; HENYCHOVÁ, A. Czech hop varieties / České odrůdy chmele. S. 18.

NESVADBA, V.; POLONČÍKOVÁ, Z. Beer tasting competition at harvest festival 2010 in Žatec / Degustační soutěž piv v Žatci při Dočesné 2010. S. 25.

NESVADBA, V.; HERVERT, J. Trial brewery at the Hop Research Institute in Žatec / Pokusný pivovárek chmelařského institutu v Žatci. S. 26.

 
       
  Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2010. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2010. ISBN 978-80-7084-901-9. ISSN 1211-7692. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/situacni-a-vyhledove-zpravy  
 

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: