Periodika 2007


 

VOSTŘEL, J. Negativní účinek vybraných fungicidů na slunéčko 14tečné (Propylea Quatuordecimpunctata L.).  Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 56. ISSN 1802-7903.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Závlaha chmele – stabilizační faktor výnosu. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 47-51. ISSN 1802-7903.

KOŘEN, J.; KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Vliv počtu vedených z rostliny na růst a vývoj chmelových porostů. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 42-46. ISSN 1802-7903.

KOŘEN, J.; KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Ověřování nového sponu výsadby hybridních odrůd. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 38-40. ISSN 1802-7903. 

NESVADBA, V.; KROFTA, K. Vliv chmelových pryskyřic na obsah xanthohumolu a desmethyxanthohumolu u chmele. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 35-37. ISSN 1802-7903.

POLONČÍKOVÁ, Z. Hodnocení udržovacího šlechtění chmele. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 32-34. ISSN 1802-7903.

NESVADBA, V. Stabilita obsahu alfa hořkých kyselin u českých odrůd chmele v závislosti na skladování a typu balení. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 28-31. ISSN 1802-7903.

NESVADBA, V. Genetické zdroje chmele v České republice. Nové Agro, 2007, roč. 0, č. 5, s. 26-27. ISSN 1802-7903.

MALÍŘOVÁ, I. Jaké bylo pivo v dávné době? Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 11-12, s. 160-161. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Vliv závlahy na výnos a kvalitu chmele v roce 2007. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 11-12, s. 149-153. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Hodnocení průběhu počasí v roce 2007 ve vztahu k růstu a vývoji chmelových porostů. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 9-10, s. 133-136. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2007. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 9-10, s. 129-133. ISSN 0373-403X.

KOŘEN, J. Influence of plantation row spacing on quality and yield of hops. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 6, s. 276-282. ISSN 1214-1178.

Dostupný na WWW: http://www.agriculturejournals.cz/publishedArticle?journal=PSE&volume=53&firstPage=276

NESVADBA, V. Průzkum planých chmelů v České republice. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 6, s. 94. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J. Odzkoušení přípravku koncentrátu draselné soli Fortehum L/K v kořenáčových školkách. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 6, s. 93. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J. Odzkoušení přípravku koncentrátu draselné soli Fortehum L/K při pěstování chmele. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 6, s. 88-92. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Výsledky poloprovozního ověřování přípravku ELITIC při pěstování chmele (2). Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 6, s. 85-88. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Vliv závlahy v roce 2006 na výnos a kvalitu chmele. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 5, s. 69-72. ISSN 0373-403X.

KROFTA, K.; KLAPAL, I.; KOPECKÝ, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2006. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 4, s. 56-63. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J. Výsledky pokusu s přípravkem ELITIC při pěstování chmele. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 4, s. 53-56. ISSN 0373-403X.

POLONČÍKOVÁ, Z. Udržovací šlechtění – Výsledky aktuálního sklizňového ročníku 2006. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 3, s. 47-50. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2007 a metodická doporučení pro letošní rok. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 4, s. 38-44. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, V. Informace z expedice sběru planých chmelů v oblasti severního Kavkazu. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 2, s. 26-29. ISSN 0373-403X.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Hodnocení klimatických údajů v roce 2006 z hlediska růstu a vývoje chmelových porostů. Chmelařství, 2007, roč. 80, č. 1, s. 1-3. ISSN 0373-403X.

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: