Periodika 2008


 

SVOBODA, P. Degustační soutěž piv 2009. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 11-12, s. 126-128.

SVOBODA, P.; FALTUS, M. Kryoprezervace chmele. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 11-12, s. 119-121.

VOSTŘEL, J. Výskyt a ochrana chmele proti škodlivým organismům v ČR v roce 2008. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 11-12, s. 113-119.

MIKYŠKA, A.; KROFTA, K.; HAŠKOVÁ, D. Vliv odrůdy chmele na antioxidační aktivitu a senzorickou stabilitu / Influence of hop variety on antioxidant activity and sensory stability of beer. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 9-10, s. 17-21. Dostupné na: http://www.mze.cz/Index.aspx?ids=2857&ch=73&typ=1&val=42754

NESVADBA, V.; KROFTA, K. České odrůdy chmele / Czech hop varieties. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 9-10, s. 13-16. Dostupné na: http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/chmel/publikace-cesky-chmel/cesky-chmel-2008.html

NESVADBA, V. Vývoj chmelových odrůd v České republice. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 7-8, s. 93-96.

POLONČÍKOVÁ, Z. Udržovací šlechtění – Výsledky sklizňového ročníku 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 6, s. 86-89.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s pomocnou půdní látkou PRP® SOL a pomocného rostlinného přípravku PRP® EBV při pěstování chmele v roce 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81. č. 5, s. 67-70.

KOPECKÝ, J. Pomocná látka SYNERGIN a její vliv na růst a vývoj chmelových porostů. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 5, s. 66.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 5, s. 61-65.

GRYNDLER, M; KROFTA, K.; GRYNDLEROVÁ, H.; SOUKUPOVÁ, L; HRŠELOVÁ, H.; GABRIEL, J. Potentially dangerous fusarioid microorganisms associated with rot of hops (Humulus lupulus L.) plants in field culture. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 4, s. 149-154. Dostupné na: http://www.agriculturejournals.cz/publishedArticle?journal=PSE&volume=54&firstPage=149

KROFTA, K.; KLAPAL, I.; KOPECKÝ, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 4, s. 47-54.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s EC hnojivem PENTAKEEP® SUPER při pěstování chmele v roce 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 4, s. 41-47.

KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Zásady pro kvalitní mechanizovaný řez chmele. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 3, s. 21-24.

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: