Periodika 2009


 

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Školení prodejců chmelařských traktorů CASE a STEYR v Žatci. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 104-105.

JEŽEK, J.; KLAPAL, I. Seminář „Traktory Case a zemědělská technika ve chmelařství“ na Tršicku. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 100.

NESVADBA, V. Degustace piv ve Chmelařském institutu s. r. o. Žatec při Žatecké dočesné 2009. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 98-99.

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Den jarní techniky obdělávání chmelnic na Stekníku. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 96-97.

VOSTŘEL, J. Výskyt škodlivých organismů chmele a ochrana chmele proti nim v roce 2009. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 85-90.

JEŽEK, J. V krajině se objevují první nízké konstrukce. Svobodný hlas, 2009, roč. 18, č. 39, s. 5. Dostupné na: http://www.svobodnyhlas.cz/archiv/2009/hlas39_5.pdf

JEŽEK, J. Jak lze využít ženský půvab k propagaci chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 74-76.

NESVADBA, V. Variabilita výnosu (Humulus lupulus L.) u vysokoobsažných genotypů chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 70-72.

NESVADBA, V. České odrůdy chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 67-70.

NESVADBA, V. Informace ze šlechtění chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 64-67.

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Použití techniky pro pěstování chmele v nízkých konstrukcích. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 61-64.

GLENDINNING, P. Současný stav pěstování chmele na nízké konstrukci ve Velké Británii. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 5-6, s. 46-47. Překlad Ing. Josef Vostřel, CSc.

JEŽEK, J.; KLAPAL, I.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s ES hnojivem PENTAKEEP® SUPER při pěstování chmele v roce 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 5-6, s. 41-46.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s pomocnou půdní látkou PRP® SOL a pomocného rostlinného přípravku PRP® EBV při pěstování chmele v roce 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 34-36.

JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Vliv průběhu počasí v roce 2008 ve vztahu k růstu a vývoji chmelových porostů. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 28-30.

NESVADBA, V. Patentový vynález PV 2008-362 „Postup hodnocení odolnosti chmele k peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.)“. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 25-28.

KROFTA, K.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 1-3, s. 1-8.

JEŽEK, J. Využití progresivních systémů závlah při pěstování chmele. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 3, s. 20-22.

NESVADBA, V. České odrůdy chmele. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 2, s. 35-39.

NESVADBA, V. Historie tvorby odrůd chmele v České republice. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 1, s. 20-21.

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: