Periodika 2010


 

NESVADBA, V. Hodnocení aromatických odrůd chmele. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 11-12, s. 141-145.

 

 
       
 

KROFTA, K.; JEŽEK , J. The effect of time of cutting on yield and the quality of the hop hybrid varieties Harmonie, Rubín and Agnus. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 12, s. 564-569. Dostupný na WWW: http://www.agriculturejournals.cz/publishedArticle?journal=PSE&volume=56&firstPage=564

 
       
 

NESVADBA, V. Výsledky degustace „ŽATECKÁ DOČESNÁ 2010“. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 139.

JEŽEK, J.; HERVERT, J. Chmelařský institut na III. dožínkových slavnostech na Peruci. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 131.

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Chmelařský institut s. r. o. uspořádal Den otevřených dveří na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 129-130.

JEŽEK, J.; BRYNDA. M.; CINIBURK, V. Školení strojníků česaček a sušáren chmele v roce 2010. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 128-129.

VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2010. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 117-128.

 
       
 

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J.; CINIBURK, V. Polní ukázka rosiče a dlátového pluhu na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 114-115.

MALÍŘOVÁ, I. Nádoby na pivo. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 111-113.

KROFTA, K.; JEŽEK, J.; NESVADBA, V. Pivovarsko-chmelařský seminář s mezinárodní účastí. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 106-107.

NESVADBA, V. Zajímavosti o chmelu – samčí rostliny. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 103-105 

NESVADBA, V. Hodnocení variability hlávek chmele u odrůdy Vital. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 100-103.

JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Návrat k pokusům s pěstováním chmele na nízkých konstrukcích a pěstování chmele na nízké konstrukci v roce 2009 na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 93-100.

 
         
 

KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Zkušenosti s alternativními chmelovody v českém chmelařství. Agromagazín: odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře, 2010, roč. 11, č. 7, s. 1-7. In Agrospoj: informační týdeník pro podnikatele, 2010, roč. 21, č. 26, 28. 6. 2010.

 
       
 

JEŽEK, J. Jarní salát z chmelových klíčů – recept. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 87-89.

JEŽEK, J. Konkurence u chmele roste (II). Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 87.

JEŽEK, J. Lupulon jako náhrada veterinárních antibiotik? Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 86-87.

JEŽEK, J. Chmelové upoutávky na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky „TECHAGRO 2010“ v Brně. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 85-86.

JEŽEK, J. Degustace piv v Liticích. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 84-85.

 
       
 

VOSTŘEL, J. Syngenta – chmelařský seminář. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 5, s. 69-70.

 
       
 

VOSTŘEL, J. Bayer, SumiAgro – chmelařský seminář. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 52.

JEŽEK, J.; VENT, L. Rýsuje se řešení v otázce škod zvěří na chmelu? Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 50-51.

KUDRNA, T. Krátkodobá prognóza peronospory chmelové a její využití v praxi. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 48-50.

KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Význam řezu chmele a ověřování německého prototypu stroje pro řez chmele v nízké konstrukci na chmelnici ÚH Stekník. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 45-48.

NESVADBA, V. Vliv počtu rév na výnos chmele u klasických porostů Žateckého poloraného červeňáku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 41-45.

 
       
 

JEŽEK, J. Chmel lze pěstovat i na nízkých konstrukcích. Farmář, 2010, roč. 16, č. 4, s. 24-25.

 
       
 

JEŽEK, J. Konkurence u chmele roste. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 37-38.

JEŽEK, J. Televize Public vysílá reportáže z města chmele. Chmelařství, 2010, roč. 83, č.3, s. 36.

JEŽEK, J.; KLAPAL, I. Seminář „Agrotechnika a výživa chmele“ ve Staměřicích. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 36.

JEŽEK, J. Seminář „Nízké konstrukce a výživa chmele“ ve Chmelařském institutu s. r. o. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 34-35.

KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Použití netradičních chmelovodů ve chmelnicích. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 30-31.

NESVADBA, V. Informace ze šlechtění – nízká konstrukce. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 26-29.

GLENDINNING, P. Technické aspekty pěstování chmele na nízkých konstrukcích a potřeby dalšího výzkumu. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 21-26. Překlad Ing. Josef Vostřel, CSc.

 
       
 

JEŽEK, J. Zasedala vědecká rada Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 17.

KROFTA, K.; JEŽEK, J. Informace o pěstování chmele ve Španělsku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 11-12.

NESVADBA, V. Odrůda Sládek uspěla v degustaci piv. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 9-11.

KROFTA, K.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2009. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 2-9

JEŽEK, J. Průběh počasí v roce 2009 v Žatecké oblasti. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 1-2.

 
 

 

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: