Periodika 2011


 

JEŽEK, J. Seminář „Nízké konstrukce a výživa chmele“ ve Chmelařském institutu s. r. o. Chmelařství, 2011, roč. 84, č. 4, s. 51-52.

JEŽEK, J. Závěrečné oponentní řízení projektu MPO „Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích“. Chmelařství, 2011, roč. 84, č. 4, s. 50-51.

VOSTŘEL, J. Metodická doporučení pro ochranu chmele proti škodlivým organismům v roce 2011. Chmelařství, 2011, roč. 84, č. 4, s. 38-42.

 
       
 

NESVADBA, V.; MARZOEV, A; PŠENÁKOVÁ, I.; MURSALIEV, M.; KROFTA, K.; FARAGÓ, J.; KYRDALIEV, K.; POLONČÍKOVÁ, Z.; HENYCHOVÁ, A. Hodnocení variability planých chmelů (Humulus lupulus L.). Chmelařství, 2011, roč. 84, č. 3, s. 22-25.  
       
 

KROFTA, K.; KLAPAL, I.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2010. Chmelařství, 2011, roč. 84, č. 1-2, s. 3-11.  
       
 

VOSTŘEL, J. Aktuální stav v ochraně chmele. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. XIX, č. 7, 14. 2. 2011. Dostupný na WWW: http://www.agroweb.cz/Aktualni-stav-v-ochrane-chmele__s1574x55009.html

 
 

 

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: