Metodiky, sborníky 2008


 

KOŘEN, Jiří a kol. Sušení chmele na komorových sušárnách: Metodika pro praxi 10/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 32 s. ISBN 978-80-86836-51-5.

 
       
 

KOŘEN, Jiří a kol. Sušení chmele na pásových sušárnách: Metodika pro praxi 9/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 40 s. ISBN 978-80-86836-54-6.

 
       
  VOSTŘEL, Josef a kol. Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.): Metodika pro praxi 8/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 24 s. ISBN 978-80-86836-75-1.  
       
  VOSTŘEL, Josef a kol. Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch): Metodika pro praxi 7/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 24 s. ISBN 978-80-86836-72-0.  
       
  VOSTŘEL, Josef a kol. Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank): Metodika pro praxi 6/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 40 s. ISBN 978-80-86836-69-0.  
       
  NESVADBA, Vladimír a kol. Metodika pro udržení odrůdové čistoty chmelových porostů: Metodika pro praxi 5/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 40 s. ISBN 978-80-86836-87-4.  
       
  KROFTA, Karel. Hodnocení kvality chmele: Metodika pro praxi 4/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 52 s. ISBN 978-80-86836-84-3.  
       
  KOPECKÝ, Jiří a kol. Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR: Metodika pro praxi 3/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 80 s. ISBN 978-80-86836-12-6.  
       
  KOPECKÝ, Jiří a kol. Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR: Metodika pro praxi 2/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 48 s. ISBN 978-80-86836-24-9.  
       
  KOPECKÝ, Jiří a kol. Zakládání chmelnic hybridními odrůdami: Metodika pro praxi 1/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 32 s. ISBN 978-80-86836-30-0.  
       
  JEŽEK, Josef; KOPECKÝ, Jiří. Effect of EC fertilizer Pentakeep Super on the yield and on content of alpha-acids in hops. Proceedings of Pentakeep international scientific workshop 2007 in Prague, 7.-9. December 2007. Tokyo: Cosmo Oil Co., Ltd., Japan, March 2008, s. 62-90.  
       
  KOŘEN, Jiří.; KOPECKÝ, Jiří.; KROFTA, Karel., JEŽEK, Josef. Agronomical aspects of Czech hybrid varieties cultivation. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 45th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 5.-6. March 2008. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2008, s. 61-69. ISBN 961-90603-6-9.  
       
  VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele 2008. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 25 s. ISBN 978-80-86836-36-2.  
       
 

Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. Proceedings of the International Scientific Meeting, Czech Republic, Saaz. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 140 s. ISBN 978-80-86836-33-1.

KROFTA, K.; NESVADBA, V. The contents of xanthohumol and desmethylxanthohumol in genetic sources of hop (Humulus lupulus L.).
PATZAK, J.; NESVADBA, V. Genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Caucasus region.
NESVADBA, V.; PATZAK, J.; VOSTŘEL, J. Hop breeding on resistance to powdery mildew (Podosphaera macularis)
NESVADBA, V.; KROFTA, K.; PATZAK, J. Evaluation of wild hops (Humulus lupulus L.) Variability in Czech Republic
NESVADBA, V.; POLONČÍKOVÁ, Z.; HENYCHOVÁ, A. Hop genetic resources in the Czech republic.
NESVADBA, V.; MARZOEV, A.; KOPECKÝ, J. Wild hops from northern parts of Caucasus.
SVOBODA, P.; FALTUS, M. Cryopreservation of hop tips.

 
       
    Ekonomicko-technologický seminář k problematice pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 27. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008. ISBN 978-80-86836-39-3.  
       
   

1/ HOLÁ, I. Podpora chmelařů z programu rozvoje venkova.
2/ HUMPÁL, J. Budoucnost společné zemědělské politiky v EU.
3/KAVKA, M.; CINIBURK, V.; KAVKA, P.; KAVKA, P. Ekonomické hodnocení pěstování chmele na bázi normativních ukazatelů 2007/2008.
4/ ROSA, Z. Odrůdový vývoj v hlavních chmelařských zemích světa a jeho aplikace pro české chmelařství.
5/ KOŘEN, J. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele.
6/ KOŘEN, J. Výstupy z projektu „Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele“.
7/ HANOUSEK, B.; RYBKA, A.; BERNÁŠEK, K. Hodnocení práce česačky chmele PT 30/15 a sušení chmele v pásové a komorových sušárnách v r. 2007.
8/ CINIBURK, V.; KOŘEN, J. Přínosy monitoringu česání chmele a zateplení pásové sušárny chmele.
9/ PODSEDNÍK, J. Experimentální středisko výzkumu a vývoje techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele Stekník.
10/ DVOŘÁK, T. Monitorovací systém sklizně chmele.
11/ CINIBURK, V.; ELIÁŠOVÁ, M.; VRANÝ, T.; GREGORIK, J. Navrhování chmelnicových konstrukcí.
12/ CINIBURK, V.; GREGORIK, J. Materiály na lanové prvky chmelnicové konstrukce.

 
       
 

Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 100 s. ISBN 978-80-86836-27-0.

1/ KROFTA, K.; KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. K problematice dusičnanů ve chmelu.
2/ MALÝ, J.; VAŇOUSEK, J. Stav zásobenosti chmelařských půd a výsledky listových analýz v roce 2007.
3/ KROFTA, K.; GRYNDLER, M. Příčiny vzniku fusariového vadnutí chmele a možnosti prevence.
4/ NÁDVORNÍK, J.; KLAPAL, I. Zkušenosti s řešením fusariového vadnutí chmele a možnosti prevence.
5/ KROFTA, K.; KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Stárnutí českých odrůd Agnus a Harmonie.
6/ KOŘEN, J.; KOPECKÝ, J. Vliv různého sponu výsadby hybridních odrůd na výnos a kvalitu chmele.
7/ KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Výnos chmele ve vztahu k průběhu počasí.
8/ KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Výsledky pokusů s aplikací pomocných látek PRP® SOL a PRP® EBV.
9/ KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Výsledky pokusů s aplikací EC hnojiva PENTAKEEP® SUPER ve chmelu.
10/ BRYNDA, M. Vyhodnocení stanovišť v roce 2007.

 
       
   

 
 

 

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: