Metodiky, sborníky 2010


 

VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Ochrana ozdraveného ŽPČ a hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové v tršické chmelařské oblasti: Metodika pro praxi 8/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 48 s. ISBN 978-80-87357-08-8.

 
       
 

VOSTŘEL, J.; NESVADBA, V.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis, syn.: Sphaerotheca humuli): Metodika pro praxi 7/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 40 s. ISBN 978-80-87357-07-1.

 
       
 

NESVADBA, V. a kol. Charakterizace a identifikace odrůdy VITAL. Metodika pro praxi 6/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 40 s. ISBN 978-80-87357-06-4.

 
       
 

VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch): Metodika pro praxi 5/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 36 s. ISBN 978-80-87357-05-7.

 
       
  KROFTA, Karel a kol. Rajonizace českých odrůd chmele: Metodika pro praxi 4/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 76 s. ISBN 978-80-87357-04-0.  
       
 

NESVADBA, V.; HENYCHOVÁ, A.; POLONČÍKOVÁ, Z.; JEŽEK, J. Šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) zakrslého typu pro nízké konstrukce, s. 49-52.

PŠENÁKOVÁ, I.; FARAGÓ, J.; KROFTA, K.; NESVADBA, V. Vplyv pestovateĺských podmienok a genotypu na obsah vybraných biologicky aktívnych látok v chmeli obyčajnom, s. 57-61.

NESVADBA, V.; POLONČÍKOVÁ, Z.; HENYCHOVÁ, A. Hodnocení variability hlávek chmele u českých odrůd chmele, s. 148-149.

In Šudyová, V. (ed.) Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia poĺnohospodárskych rastlín: zborník zo 17. vedeckej konferencie, Hotel Piešťany, 26. - 27. október 2010. Piešťany : CVRV Piešťany (Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany), 2010, 186 s. ISBN 978-80-89417-23-0. Více na: http://www.cvrv.sk/uvod/detail-novinky/nove-poznatky-z-genetiky-a-slachtenia-polnohospodarskych-rastlin-46/

 
       
 

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví a farmacii: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 6. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec a Bohemia Hop a. s. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 52 s.

1/ OKA, Kaneo. Trial brewing results using some Czech hop varieties.
2/ KROFTA, K.; NESVADBA, V. VITAL – nová česká hybridní odrůda chmele.
3/ MIKYŠKA, A. Možnosti využití žateckých hybridních odrůd pro výrobu piv českého typu.
4/ NESVADBA, V. Shrnutí výsledků degustovaných piv od roku 1998.
5/ NESVADBA, V.; KROFTA, K.; POLONČÍKOVÁ, Z.; HENYCHOVÁ, A. České odrůdy chmele.
6/ NESVADBA, V.; KROFTA, K.; PATZAK, J. Variability in the contents of xanthohumol and desmetylxanthohumol (DMX) in genetic resources of hops (Humulus lupulus L.)
7/ NESVADBA, V.; POLONČÍKOVÁ, Z.; HENYCHOVÁ, A. Hop genetic resources in the Czech republic.

 
       
 

VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele 2010. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 26 s. ISBN 978-80-86836-37-9.

 

 
       
 

Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 23. 2. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 74 s. ISBN 978-80-86836-34-8.

1/ HUMPÁL, J. Světová finanční krize, české zemědělství a budoucí SZP.
2/ HOLÁ, I. Podpora chmelařů z programu rozvoje venkova.
3/ ALTOVÁ, M. Dotační programy v roce 2010 a jejich vyhodnocení.
4/ POLÁČKOVÁ, J. Sledování a analýza nákladů a rentability chmele.
5/ KOŘEN, J. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele.
6/ KAVKA, M.; KŘIVÁNEK, J.; CINIBURK, V. Hodnocení využití vybraných traktorových souprav při pěstování chmele.
7/ CINIBURK, V. Praktické využití monitoringu sklizně chmele, náklady chmele a možnosti úspor.
8/ PODSEDNÍK, J. Inovace rosičů chmele a nový komorový systém sušení Hořany, Poznatky ze sklizně 2009

 
 

Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 9. 2. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 90 s. ISBN 978-80-86836-31-7.

1/ MALÝ, J; VAŇOUSEK, J. Výživa půd a rostlin chmele v roce 2009.
2/ GLENDINNING, P. Nízké chmelnicové konstrukce v Anglii.
3/ JEŽEK, J. Nízká konstrukce – sklizňové výsledky v 1. roce pěstování.
4/ NESVADBA, V. Šlechtění chmele na nízké chmelnice.
5/ KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Výsledky pokusu s papírovým chmelovodičem zn. BioCord.
6/ KROFTA, K.; JEŽEK, J. Vliv termínu řezu na výnos a kvalitu chmele u odrůd Harmonie, Rubín a Agnus.
7/ BRYNDA, M. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišt v roce 2009.
8/ VENT, L. Zkušenosti s pěstováním chmele na nízkých konstrukcích.
9/ KOZLOVSKÝ, P. Organické hnojení na ÚH Stekník.

 
       
 

GLOSER, V.; BALÁŽ, M.; SVOBODA, P. Funkční a anatomické vlastnosti xylému v rostlinách chmele a jejich vztah k efektivnímu transportu vody, s. 40-44.

HNILIČKOVÁ; H.; HNILIČKA, F.; SVOBODA, P. Vliv závlahy na morfologické charakteristiky chmelových hlávek, s. 183-186.

In Hnilička, F.; Bláha, L.; Martinková, J. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010, recenzovaný sborník příspěvků z 10. jubilejní konference, ČZU v Praze, 10. – 11. 2. 2010. Praha : Power Print, 2010. ISBN 978-80-213-2048-2 (ČZU v Praze) nebo ISBN 978-80-7427-024-6 (VÚRV, v. v. i). Více na: http://www.vurv.cz/stresyrostlin

 
       
 

KŘIVÁNEK, Jindřich. Hop wires and strings used in hop growing in CR. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 47th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 4.-5. February 2010. Žalec : Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2010, s. 56-65. ISBN 978-961-90603-9-1.

 
 

 

 
   © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: