Metodiky, sborníky 2011


 

MATOUŠEK, J.; SELINGER, M.; FÜSSY, Z.; STEHLÍK, J.; KOCÁBEK, T.; ORCTOVÁ, L.; DURAJSAMY, G.; PATZAK, J.; STEGER, G. Současný pohled na mechanismus patogeneze vyvolané viroidy a přístupy k analýze pospiviroidní choroby jako poruchy regulace tzv. mikro RNA a transkripčních faktorů. S. 5-15.

FÜSSY, Z.; STEHLÍK, J.; PATZAK, J.; MATOUŠEK, J. Změny exprese transkripčních faktorů chmele vyvolané během patogeneze HSVd. S. 16-19.

SVOBODA, P.; PATZAK, J.; MATOUŠEK, J. Viroidy chmele – výskyt a vliv na kvalitu a výnos. S. 42-47.

In Svoboda, Petr (ed.) Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 5. 2011 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci. Brno : Česká fytopatologická společnost, 2011, 48 s. ISBN 978-80-903545-4-8.

 
       
 

GLOSER, V.; BALÁŽ, M.; SVOBODA, P. Transport vody v rostlinách chmele za dostatečné a snížené dostupnosti vody v půdě. S. 205-207.

In Bláha, L.; Hnilička, F. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, recenzovaný sborník příspěvků z konference, VÚRV v Praze, 9. – 10. 3. 2011. Praha : Power Print, 2011, 298 s. ISBN 978-80-7427-068-0 (VÚRV, v. v. i) nebo ISBN 978-80-213-2160-1 (ČZU v Praze). Více na: www.vurv.cz/stresyrostlin

 
       
  VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele 2011. Žatec : Chmelařský institut, 2011, 33 s. ISBN 978-80-86836-49-2.  
       
 

Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 23. 2. 2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2011, 76 s. ISBN 978-80-86836-46-1.

1/ HUMPÁL, J. Budoucí podoba společné zemědělské politiky po roce 2013.
2/ ALTOVÁ, M. Dotační programy v roce 2011 a jejich vyhodnocení.
3/ POLÁČKOVÁ, J. Sledování a analýza nákladů a rentability chmele.
4/ KOŘEN, J. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele.
5/ KAVKA, M.; MIMRA, M.; CINIBURK, V. Analýza vstupů na pěstování chmele s využitím normativní metody.
6/ PODSEDNÍK, J. Inovace technologie sklizně 2010 (přeprava, zásobníky) a monitoring sklizně chmele v sušárnách.
7/ HOLÁ, I. Podpora chmelařů z programu rozvoje venkova.
8/ RYBKA, A.; HEŘMÁNEK, P.; HONZÍK, I.; JOŠT, B. Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu.
9/ JONÁK, J. Příklad využití záznamů z bezpečnostních kamer pro soudní praxi.

 
       
 

Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2011, 87 s. ISBN 978-80-86836-43-0.

1/ MALÝ, J; VAŇOUSEK, J. Výživa půd a rostlin chmele v roce 2010.
2/ MAŤÁTKO, J.; ČEŠKA, J. Mikroelementy ve výživě chmele.
3/ GLENDINNING, P. Výživa dusíkem u chmele pěstovaného na nízkých konstrukcích.
4/ VOSTŘEL, J. Možnosti využití hnojiva Farm-Fos 44® v chmelařské praxi.
5/ NESVADBA, V. Šlechtění chmele na nízké chmelnice.
6/ JEŽEK, J. Nízká konstrukce – sklizňové výsledky v 2. roce pěstování.
7/ POKORNÝ, J.; PULKRÁBEK, J.; KROFTA, K.; JEŽEK, J. Vliv měďnatých fungicidů na rychlost fotosyntézy a transpiraci rostlin chmele.
8/ BRYNDA, M. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2010.
9/ JEŽEK, J.; KROFTA, K.; KŘIVÁNEK, J. Pokus s mastňákem habešským ve chmelnici.
10/ JEŽEK, J.; BRYNDA, M. Pokusy s pachovým ohradníkem zn. Hagopur ve chmelnicích v r. 2010.

 
       
 

ROSA, Zdeněk; KROFTA, Karel. Češki hmelj – zaščita porekla / Czech hops – Protected Designation of Origin. In Abstract Volume 48th Hop Seminar with International Participation, Portorož, 3.-4. February 2011. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2011, s. 10-12.

 
 

 

 
   © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: