Výzkumná stanice Tršice

          Výzkumná chmelařská stanice v Tršicích byla zřízena v roce 1953. Byla to  reakce na vzrůstající rozlohu chmelnic v oblasti a potřebu řešit problematiku pěstování chmele na Moravě na odborně vyšší úrovni. Činnost stanice navázala na aktivity Chmelařského spolku pro Moravu, který byl v Tršicích založen v roce 1883. Jeho členové měli mimo jiné zájem o pokusnictví a výzkumnou činnost, o čemž svědčí založení pokusné chmelnice v roce 1886 na které prováděly pokusy s výživou chmele.

Hlavním úkolem stanice bylo zpočátku zainteresovat nové pěstitele na pěstování chmele. Spolu s ÚKZÚZ vypracovala stanice v Tršicích přesný plán výpomoci chmelařské praxi. Dalším z úkolů stanice VÚCH v Tršicích bylo ověřování výsled­ků prací ze všech úseků výzkumu VÚCH v Žatci a zavádění těchto výsledků do praxe  (agrotechnika, výživa chmele). Stanice rovněž řešila různé úkoly ve spolupráci s jinými ústavy (Výzkumným ústa­vem zemědělské ekonomiky v Praze [vypracována rajonizace chmele v ČSR], s Výzkumným ústavem krmivářským v Pohořelicích [využití chmeliny pro krmení], se Státní zkušebnou zemědělských strojů v Brně [ zkoušení nových typů strojů].        Na úseku ověřování účinnosti nových insekticidů proti mšici chmelové spolupracuje stanice s ÚKZÚZ v Brně již od roku 1972.  výzkumná stanice. Dlouhodobá dobrá spolupráce výzkumu s chmelařskou praxí přináší své plody ve formě příznivé odrůdové skladby a věkové struktury chmelnic v celé Tršické chmelařské oblasti, což se příznivé projevuje ve vysokých výnosech kvalitního chmele.                              


                
 


  Kontakty:
  Ing. Ivo Klapal
tel.: +420 585 957 237
e-mail:
ivo.klapal@tiscali.cz
 
 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: