1994-1999

1994-1999 2000-2005 2006-2010        

IE0940964032 Využití a zlepšení biologického potenciálu chmele v ekologicky ztížených podmínkách

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Období řešení projektu: 1994-1996.

IE0950975098 Progresivní systémy zavlažování chmele a jejich účinnost

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Prof. Ing. Václav Fric, DrSc., Období řešení projektu: 1995-1997.

GA503/95/1583 Molekulární charakterizace a značení genomu českého chmelu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc., Období řešení projektu: 1995-1997.

EP0960996299 Molekulární diagnostika viroidů chmele a jejich eliminace

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc., Období řešení projektu: 1996-1999.

EP0960006300 Komplexní řešení problematiky ochrany chmele proti preimaginálním a imaginálním stadiím lalokonosce libečkového (Otiorhynchus ligustici L.)

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Josef Vostřel, CSc., Období řešení projektu: 1996-2000.

EP7253 Výzkum žateckých chmelových odrůd a novošlechtění z pohledu jejich uplatnění v moderních pivovar- ských technologiích

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Karel Krofta, Období řešení projektu: 1997-2000.

EP7254 Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti odrůd chmele.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Josef Patzak, Období řešení projektu: 1997-2000.

EP7255 Výzkum rezistence mšice chmelové a svilušky chmelové a jeho využití pro následné řešení ochrany chmele.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Josef Vostřel, CSc., Období řešení projektu: 1997-2000.

ME 243 Model pro kvantifikaci sekundárních metabolitů

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Karel Krofta, Období řešení projektu: 1997-2000.

GA521/99/1591 Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntáze pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (H.lupulus)

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc., Období řešení projektu: 1999-2001.

EP9351 Technologie zpracování chmele k netradičním potravinářským účelům

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: (více - 3, koordinující neurčen, Období řešení projektu: 1999-2002.

EP9355 Regulace faktorů ovlivňující tvorbu výnosu a kvalitu perspektivních odrůd chmele

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Jiří Kopecký, CSc., Období řešení projektu: 1999-2002.

EP9356 Rajonizace hybridních genotypů chmele

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: Chmelařský institut s.r.o., Řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, Období řešení projektu: 1999-2002.

EP9357 Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Příjemce: (více - 2, koordinující neurčen, Období řešení projektu: 1999-2002.

 

 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: