Závlahy, agrotechnika > Rozbor půd chmelnic

(výběr z legislativy)

Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd

1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)

Chmelnice

Obsah

FOSFOR (mg . kg-1)

Nízký

do 155

vyhovující

156-220

Dobrý

221-290

Vysoký

291-390

velmi vysoký

nad 390

 

Obsah

DRASLÍK (mg . kg-1)

půda

lehká

střední

těžká

nízký

do 170

do 220

do 290

vyhovující

171-275

221-370

291-400

dobrý

276-400

371-515

401-570

vysoký

401-560

516-650

571-680

velmi vysoký

nad 560

nad 650

nad 680

 

Obsah

HOŘČÍK (mg . kg-1)

půda

lehká

střední

těžká

nízký

do 135

do 160

do 210

vyhovující

36-210

161-250

211-300

dobrý

211-300

251-350

301-395

vysoký

301-400

351-460

396-530

velmi vysoký

nad 400

nad 460

nad 530

 2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách

% uhličitanů

Hodnocení obsahu uhličitanů

0

žádný

0,1-0,5

nízký

0,6-3,0

střední

3,1-5,0

vysoký

nad 5,0

velmi vysoký

3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce

Hodnota pH

Půdní reakce

do 4,5

extrémně kyselá

4,6-5,0

silně kyselá

5,1-5,5

kyselá

5,6-6,5

slabě kyselá

6,6-7,2

neutrální

7,3-7,7

alkalická

nad 7,7

silně alkalická

4. Potřeba vápnění

Chmelnice

pH

Lehká půda

Střední půda

Těžká půda

t CaO . ha-1

do 4,5

0,60

1,00

1,30

4,6-5,0

0,45

0,70

0,90

5,1-5,5

0,30

0,50

0,60

5,6-6,5

0,20

0,30

0,40

6,6-6,9

0,20

0,20

0,20

Zdroj:

Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, viz Příloha č. 5.

Novelizace č. 477/2000 Sb.,

novelizace č. 400/2004 Sb..

Více na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka

              http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

              http://www.ukzuz.cz/Folders/3317-1-Legislativa.aspx

 

 
  © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: