Chmelařství

odborný časopis chmelařský
vychází od roku 1927

 
       
  Aktuální číslo    
 

Vydává Petr Svoboda

Tel.:    +420 415 732 121
GSM:    +420 602 103 766
E-mail: p.svoboda@telecom.cz

© Svaz pěstitelů chmele ČR

 
       
 

Redakční rada časopisu Chmelařství 2011

Ing. J. Kořen, Ph.D., Chmelařský institut s.r.o., Žatec, předseda
Ing. V. Barborka, ÚKZÚZ Brno
Ing. H. Hejdová, Rakovník
Ing. Z. Rosa ml., Chmelařství, družstvo Žatec
Ing. Z. Rosa st., Zem - Invest a.s.
Ing. J. Špringl, ZD Polepská Blata, Polepy
Ing. B. Pázler, Svaz pěstitelů chmele ČR
Ing. M. Kovařík, Svaz pěstitelů chmele ČR
Ing. V. Nedvěd, Top Hop a.s.


Měsíčník Chmelařství vychází od roku 1953 a je pokračovatelem dlouholetých tradic odborného tisku věnovaného otázkám pěstování, zpracování a prodeje chmele. Již v roce 1894 začaly vycházet Chmelařské listy a v roce 1927 Český chmelař. Na svých stránkách uveřejňuje původní odborné a vědecké práce, zprávy, sdělení a důležité nebo zajímavé informace zabývající se všemi aspekty oboru.

Součástí obsahu jsou informace z výrobních podniků, rozhovory s pěstiteli a jejich názory, statistické přehledy, informace z jednotlivých pěstitelských oblastí a zemí, osobní zprávy a informace obchodních chmelařských firem, dodavatelů potřeb a zařízení pro pěstování chmele.


Adresa redakce časopisu:
Dr. Kůrky 2828, 438 01 Žatec
Mobil: +420 602 103 766

Inzerce: Časopis Chmelařství
Kadaňská 2525, 438 01 Žatec,
Tel.: +420 415 732 121
Fax: +420 415 732 150
Mobil: +420 602 103 766
E-mail:
p.svoboda@telecom.cz
Šéfredaktor: Ing. Petr Svoboda, CSc
 

Inzerci přijímá redakce časopisu.
Ceny inzerce v časopise Chmelařství v roce 2011

 • Základní cena černobílý tisk
  1 cm2: 25,- Kč
  celá strana: 22.000,- Kč

  zahraniční inzerce po dohodě
   

 • Příplatky
  • za 1. barvu: +30% základní ceny
  • za 2. barvu: +50% základní ceny
  • za 3. barvu: +70% základní ceny
  • celobarevné: +80% základní ceny
  • za umístění na 1. str. obálky: +100% základní ceny
  • za umístění na 4. str. obálky: + 50% základní ceny
  • za umístění na 2. a 3. str. obálky: +25% základní ceny
    
 • Vkládaná inzerce: 4 000,- Kč
   
 • Slevy
  za opakování z celkové ceny inzerce
  • 3 - 5 x: 10%
  • 6 - 8 x: 15%
  • 9 - 11 x: 20%
  • 12 x: 25%

Grafický návrh inzerátu je nutno dodat 1 měsíc před termínem publikace v časopise nebo dna základě individuální dohody. Podkladové materiály je nutné ke zpracování (grafika, sazba, zlom) předat počátkem 2. týdne v měsíci publikování a další týden probíhá závěrečná korektura.

Distribuci časopisu zajišťuje:
Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno.
Příjem objednávek Tel.: 541 233 232, Fax: 541 616 160,
E-mail:
zakaznickecentrum@mediaservis.cz,
příjem reklamací: 800 800 890.
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s.r.o., administrace vývozu tisku, Sazečská 12, 225 62 Praha 10,
Tel.: +420 271 199 250, Fax: +420 271 199 902
 

Periodicita
měsíčník

Cena

cena - předplatné 40,-Kč (dvojčíslo 80,-Kč)

Cena předplatného

název cena
1/4 roku 120,-Kč
1/2 roku 240,-Kč
rok 480,-Kč

Grafická úprava, sazba a zlom:
Firma PIP - Konopova 431/6, 155 00 Praha 5 - Řeporyje,
Tel./Fax/zázn.: +420 251 626 607. E-mail:
petr.pacner@tiskpip.cz Web: www.tiskpip.cz

Tisk:
Maitner František - Maitner print
K Rozvodně 417, Praha 5
Tel./Fax: +420 251 682 298
Mobil: +420 602 352 059
 

 

 
 © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: