Výzkum
   UH Stekník
   Výzkumná stanice Trąice
   Výzkumné projekty
   Chmelová sadba
   Meteorologie (stanice)
   Počasí 
   Závlahy, agrotechnika
   Ochrana chmele
   Pokusný minipivovar
   Atlas odrůd chmele
   Časopis Chmelařství

    Knihovna ®atecký poloraný červeňák