Metodiky, sborníky 2009


 

SVOBODA, Petr; PATZAK, Josef; MATOUŠEK, Jaroslav. Metodika diagnostiky latentního viroidu chmele-HLVd (HOP LATENT VIROID): Metodika pro praxi 4/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 32 s. ISBN 978-80-87357-02-6.

SVOBODA, Petr. Metodika diagnostiky virů chmele a ochrana proti virovým chorobám: Metodika pro praxi 3/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 28 s. ISBN 978-80-87357.

CINIBURK, Václav a kol. Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí: Metodika pro praxi 2/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 24 s. ISBN 978-80-87357-01-9.

KOŘEN, Jiří a kol. Monitorovací systém sklizně chmele: Metodika pro praxi 1/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 36 s. ISBN 978-80-87357-00-2.

JEŽEK, J. Utilization of irrigation systems in hop production. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 109.

KROFTA, K.; KUČERA, J. Mathematical Model for Prediction of Yield and Alpha Acid Contents from Meteorological Data for Saaz Aroma Variety. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 105-108.

GRYNDLER, M.; KROFTA, K.; GRYNDLEROVÁ, H.; SOUKUPOVÁ, L.; HRŠELOVÁ, H.; GABRIEL, J. Potentially dangerous fusarioid microorganisms associated with rot of hops (Humulus lupulus L.) plants in field culture. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 97.

SVOBODA, P.; KLAPAL, I. Evaluation of health states of hops in Trschitz growing region. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 96.

VOSTŘEL, J. The resistance of damson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank) to lambda-cyhalothrine in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 87-91.

VOSTŘEL. J.; KLAPAL, I., KUDRNA, T. Prognosis of damson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank) within hop protection management in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 86.

VOSTŘEL. J.; KLAPAL, I., KUDRNA, T. Prognosis of downy mildew (Pseudoperonospora humuli Miy et Tak.) within hop protection management in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 77.

MATOUSEK, J.; KOCÁBEK, T.; PATZAK, J.; ORCTOVÁ, L. and KROFTA, K. Functional analysis of hop (Humulus lupulus L.) regulatory factors from bZIP and bHLH families in transient expression systems. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 44-48.

PATZAK, J.; MATOUSEK, J. Charakterization of new genes in hop (Humulus lulpulus L.). In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 40-43.

NESVADBA, V.; KROFTA, K. Hop breeding on high contents of desmethylxanthohumol. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 20.

NESVADBA, V.; PATZAK, J., KROFTA, K. Variability of wild hops. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 13-16.

KUDRNA, Tomáš. Prognosis and signalization of pests and diseases in hops in Czech Republic. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 46th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 12.-13. February 2009. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009, s. 114-119. ISBN 978-961-90603-7-7.

JEŽEK, Josef. Utilization of irrigation systems in hop growing in Czech Republic. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 46th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 12.-13. February 2009. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009, s. 50-55. ISBN 978-961-90603-7-7.

HNILIČKOVÁ; H.; HNILIČKA, F.; SVOBODA, P. Vliv různého závlahového režimu na fyziologické charakteristiky chmele. In Bláha, L. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009, sborník příspěvků z konference, VÚRV, 4. – 5. 3. 2009. Praha: PowerPrint, 2009. ISBN 978-80-87011-91-1 (VÚRV, v. v. i) nebo ISBN 978-80-213-1874-8 (ČZU v Praze), s. 207-210.

HNILIČKOVÁ; H.; HNILIČKA, F.; SVOBODA, P. Vliv vodního deficitu na rychlost fotosyntézy a stomatální vodivost chmele. In Bláha, L. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009, sborník příspěvků z konference, VÚRV, 4. – 5. 3. 2009. Praha: PowerPrint, 2009. ISBN 978-80-87011-91-1 (VÚRV, v. v. i) nebo ISBN 978-80-213-1874-8 (ČZU v Praze), s. 203-206.

VOSTŘEL, J.; KUDRNA, T. ; KLAPAL, I. Metodika ochrany chmele 2009. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 19 s. ISBN 978-80-86836-07-2.

Ekonomicko-technologický seminář k problematice pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2009, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2009.                             ISBN 978-80-86836-04-1.

            1/ HUMPÁL, J. Chmel ve světle kontroly zdraví společné zemědělské politiky.

            2/ HOLÁ, I. Podpora chmelařů z programu rozvoje venkova.

3/KAVKA, M.; CINIBURK, V.; KAVKA, P.; KAVKA, P. Analýza vlivu výnosu chmele na práh zisku a bod ukončení výroby.

4/ ROSA, Z. Vývoj chmelařství a pivovarství ve světě.

            5/ NOVÁK, J; JANOTOVÁ, B. Náklady, výnosy a rentabilita výroby chmele.

6/ CINIBURK, V. Vývoj některých nákladů na pěstování chmele.

7/ KOŘEN, J. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele.

            8/ ČMELÁK, J.; SCHÖLLA, P. Financování projektů s podporou fondu EU.

Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 9. 2. 2009, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 54 s. ISBN 978-80-86836-01-0.

1/ GLENDINNING, P. Výzkum ekologicky přiznivějších možností ochrany chmele proti škodlivým organismům ve Velké Británii.

            2/ JEŽEK, J. Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích.

            3/ GLENDINNING, P. Současný stav pěstování chmele ve Velké Británii.

            4/ MAŤÁTKO, J; ČEŠKA, J. Zkušenosti s pomocnými látkami u chmele.

            5/ MALÝ, J; VAŇOUSEK, J. Výživa chmele v roce 2008.

            6/ NESVADBA, V. Výsledky šlechtění chmele z roku 2008.

            7/ KROFTA, K. Využití sítě chmelařských meteorologických stanic v praxi.

            8/ BRYNDA, M. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišt v roce 2008.

 

 
   © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: