Závlahy, agrotechnika > Dotace

Dotace

(výběr ze Zásad Ministerstva zemědělství)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 - 17000

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 238 ze 9. schůze konané dne 15. prosince 2010, vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 
 

 
  Účel: zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

Předmět dotace: vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách.

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).

Výše dotace: do 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

Podmínka do rozhodnutí:

Příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ukončení přijímání žádostí je do 30. 6. 2011 včetně.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2011-1/
 

 
   © 1992-2011 Chmelařský institut s.r.o., Žatec, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, Czech Republic, tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150

Počet přístupů: